Om Sct. Georgs Fonden


Sct. Georgs Fonden er en erhvervsdrivende fond, der er stiftet i 1966 af gildebrødre i Danmark.

 

Siden stiftelsen i 1966 har fonden medvirket til projektering og byggeri af børneinstitutioner, ungdomskollegier, boliger for ældre og private andelsboliger.

Fondens primære formål er - inden for Sct. Georgs Gildernes stamper - at fremme enhver form for socialt og humanitært arbejde. 

Fondens sekundære formål er at anvende sin viden til at udvikle og gennemføre andre projekter for herefter at kunne anvende overskuddet til det primære formål.

 Ønsker yderligere oplysninger om fondens virke og / eller muligheder for assistance kan henvende sig til:

 

Sct. Georgs Fonden

Sct. Georgs vej 17A
3060 Espergærde
e-mail: 

formand Johan Evensen: johan.evensen 215@gmail.com

sekretær Mogens Tangaa-Andersen: mogens.tangaa@gmail.com

 

 

God Fondsledelse

Redegørelse for god fondsledelse jfr. Årsregnskabsloven §77a